ANSELL GAMMEX® 無粉乳膠手術手套(已消毒)

貨品號碼: 002741
HKD 550.00
Avaiability: 有貨
產品內容
ANSELL GAMMEX® 無粉乳膠手術手套(已消毒)
(50對/盒)
 
• 使用專有配方生產,質地柔軟, 強韌
• 以獨特手模製作,貼合手型,穿戴舒適及保持雙手靈活
• 生產時經額外清潔程序,減少過敏及皮膚問題的風險 
認證: AS/NZS 4179,  ASTM D6978; ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, JIS T9107, ISO 10282
 
貨品號碼:002741
尺寸: 5.5號
 
貨品號碼:002742
尺寸: 6號
 
貨品號碼:002743
尺寸:6.5號
 
貨品號碼:002744
尺寸:7號
 
貨品號碼:002745
尺寸:7.5號
 
貨品號碼:002746
尺寸:8號

 相關文件
相關影片